Κατερίνα Μαλαγαρή

Επεμβατική Ακτινολογία
Εξειδικευμένη Καθηγήτρια στην Επεμβατική Ακτινολογία

Η Κατερίνα Μαλαγαρή είναι Καθηγήτρια Ακτινολογίας και Επεμβατικής Ακτινολογίας στο Β Εργαστήριο Ακτινολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εκτελεί την εξειδίκευση της Επεμβατικής Ακτινολογίας από το 1997 και κατέχει το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό δίπλωμα Επεμβατικής Ακτινολογίας (ΕΒΙR). Είναι μέλος της Αμερικανικής (SIO) και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Επεμβατικής Ακτινολογίας (CIRSE), όπου διακρίθηκε ως distinguished fellow.

Η δρα Μαλαγαρή έχει δημοσιεύσει 125 ξενόγλωσσες εργασίες που περιλαμβάνονται στο PubMed και έχουν 2.895 citations. Έχει επίσης συγγράψει ένα Ελληνικό βιβλίο και κεφάλαια σε 3 Ελληνικά βιβλία και 7 σε ξενόγλωσσα. Ασχολείται με όλους τους τομείς της Επεμβατικής Ακτινολογίας σώματος, αγγειακές και μη αγγειακές, με ειδική έμφαση στην Επεμβατική Ογκολογία, εκτελώντας εμβολισμούς, χημειοεμβολισμούς, διαδερμικές καυτηριάσεις όγκων, παροχετεύσεις και βιοψίες.

Η έδρα της είναι στο Αττικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο, όπου εργάζεται από το 1994.