• Γαστρεντερολογία – Ηπατολογία Εξειδίκευση σε νευροενδοκρινούς όγκους πεπτικού και προηγμένη ενδοσκόπηση