Χειρουργικός Τομέας

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Στυλιανός Ρέστος, χειρουργός

Το χειρουργικό τμήμα του Ευγενιδείου θεραπευτηρίου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τμήματα του. Πραγματοποιεί περισσότερες από 5.500 επιτυχημένες επεμβάσεις ετησίως στηριζόμενος κατά κύριο λόγο στους καταξιωμένους επιστήμονες καθηγητές της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στα πλήρως ανακαινισμένα χειρουργεία, με τη χρήση σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και την πλήρη συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα αποστείρωσης χειρουργικών χώρων, προσφέρονται υψηλοτάτου επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες.

Η αναγνώριση του ,από την Ιατρική Κοινότητα αλλά και την ελληνική κοινωνία είναι αδιαμφισβήτητη και ευρέως αποδεκτή, καθώς έχει ταυτιστεί με το κύρος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και την αδιάλειπτη παρουσία των κορυφαίων χειρουργών της χώρας μας .

Το προσωπικό, αποτελείται από έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη, τα οποία διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να ανταποκριθούν σε κάθε απαιτητική κατάσταση, συμπεριλαμβανομένων και των πιο πολύπλοκων χειρουργικών επεμβάσεων, με κύριο προσανατολισμό τη φροντίδα και την άριστη θεραπεία του ασθενούς.

Στον Χειρουργικό Τομέα περιλαμβάνονται τμήματα όπως η Γενική Χειρουργική, η Ορθοπεδική, η Ουρολογία, η Οφθαλμολογία, η Πλαστική Χειρουργική, η Γυναικολογία, η Γναθοχειρουργική, η Θωρακοχειρουργική και η Αγγειοχειρουργική.

Στον Χειρουργικό Τομέα περιλαμβάνονται τα τμήματα: Γενική Χειρουργική, Ορθοπεδική, Ουρολογία, Οφθαλμολογία, Πλαστική Χειρουργική, Νευροχειρουργική, Γυναικολογία, Γναθοχειρουργική, Θωρακοχειρουργική και η Αγγειοχειρουργική

Το χειρουργικό τμήμα του Ευγενιδείου θεραπευτηρίου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τμήματα του. Πραγματοποιεί περισσότερες από 5.500 επιτυχημένες επεμβάσεις ετησίως στηριζόμενος κατά κύριο λόγο στους καταξιωμένους επιστήμονες καθηγητές της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στα πλήρως ανακαινισμένα χειρουργεία, με τη χρήση σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και την πλήρη συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα αποστείρωσης χειρουργικών χώρων, προσφέρονται υψηλοτάτου επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες.

Η αναγνώριση του ,από την Ιατρική Κοινότητα αλλά και την ελληνική κοινωνία είναι αδιαμφισβήτητη και ευρέως αποδεκτή, καθώς έχει ταυτιστεί με το κύρος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και την αδιάλειπτη παρουσία των κορυφαίων χειρουργών της χώρας μας .

Το προσωπικό, αποτελείται από έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη, τα οποία διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να ανταποκριθούν σε κάθε απαιτητική κατάσταση, συμπεριλαμβανομένων και των πιο πολύπλοκων χειρουργικών επεμβάσεων, με κύριο προσανατολισμό τη φροντίδα και την άριστη θεραπεία του ασθενούς.

Στον Χειρουργικό Τομέα περιλαμβάνονται τμήματα όπως η Γενική Χειρουργική, η Ορθοπεδική, η Ουρολογία, η Οφθαλμολογία, η Πλαστική Χειρουργική, η Γυναικολογία, η Γναθοχειρουργική, η Θωρακοχειρουργική και η Αγγειοχειρουργική.

Στον Χειρουργικό Τομέα περιλαμβάνονται τα τμήματα: Γενική Χειρουργική, Ορθοπεδική, Ουρολογία, Οφθαλμολογία, Πλαστική Χειρουργική, Νευροχειρουργική, Γυναικολογία, Γναθοχειρουργική, Θωρακοχειρουργική και η Αγγειοχειρουργική