Παθολογικός Τομέας

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Κων/νος Παπαδημήτρης, παθολόγος

Το Παθολογικό Τμήμα αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την εύρυθμη λειτουργία της Κλινικής.

Στελεχώνεται από έμπειρο ιατρικό προσωπικό και μέσω της έγκαιρης διάγνωσης συμβάλει στην άρτια αντιμετώπιση των προβλημάτων των ασθενών, είτε με χορήγηση κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής, είτε με παραπομπή σε ιατρούς άλλων ειδικοτήτων.

Υπό την ευθύνη του λειτουργούν τα Εξωτερικά Παθολογικά Ιατρεία και νοσηλεύονται ασθενείς από όλο το φάσμα της Εσωτερικής Παθολογίας.
Σημαντική είναι η συνδρομή του, όταν αυτό απαιτείται, στην επιστημονική υποστήριξη της νοσηλείας ασθενών άλλων ειδικοτήτων.

Υπεύθυνος του τμήματος είναι ο Παθολόγος Κωνσταντίνος Παπαδημήτρης, ενώ τακτικό εξωτερικό ιατρείο διενεργούν και οι κα. Παναγιώτα Τράκα, παθολόγος.

Στο Παθολογικό Τομέα περιλαμβάνονται τα τμήματα: Παθολογικό, Νεφρολογικό, Καρδιολογικό, Γαστρεντολογικό και Πνευμονολογικό.

Το Παθολογικό Τμήμα αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την εύρυθμη λειτουργία της Κλινικής.

Στελεχώνεται από έμπειρο ιατρικό προσωπικό και μέσω της έγκαιρης διάγνωσης συμβάλει στην άρτια αντιμετώπιση των προβλημάτων των ασθενών, είτε με χορήγηση κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής, είτε με παραπομπή σε ιατρούς άλλων ειδικοτήτων.

Υπό την ευθύνη του λειτουργούν τα Εξωτερικά Παθολογικά Ιατρεία και νοσηλεύονται ασθενείς από όλο το φάσμα της Εσωτερικής Παθολογίας.
Σημαντική είναι η συνδρομή του, όταν αυτό απαιτείται, στην επιστημονική υποστήριξη της νοσηλείας ασθενών άλλων ειδικοτήτων.

Υπεύθυνος του τμήματος είναι ο Παθολόγος Κωνσταντίνος Παπαδημήτρης, ενώ τακτικό εξωτερικό ιατρείο διενεργούν και οι κα. Παναγιώτα Τράκα, παθολόγος.

Στο Παθολογικό Τομέα περιλαμβάνονται τα τμήματα: Παθολογικό, Νεφρολογικό, Καρδιολογικό, Γαστρεντολογικό και Πνευμονολογικό.