ΝοσηλευτΕς/τριες

Νοσηλευτές/τριες ΠΕ/ΤΕ και Διετούς Φοίτησης

Οι νοσηλευτές/τριες θα προσληφθούν για τη στελέχωση Νοσηλευτικών Τμημάτων,ΜΕΘ και Χειρουργείου, με ελκυστικό μισθό και εξαιρετικές συνθήκες εργασίας.

Απαραίτητα προσόντα:
· Πτυχίο αντίστοιχο με το επίπεδο σπουδών (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
· Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
· Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία θα συνεκτιμηθεί
· Καλή γνώση Αγγλικής και χρήση Η/Υ

Αποστολή Βιογραφικών:
dir-admin@eugenideio.uoa.gr
nurs@eugenideio.uoa.gr