Μονάδα Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας

Μονάδα Οστικής Πυκνότητας

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Ευστάθιος Ευσταθόπουλος

Η Μονάδα Οστικής Πυκνότητας του Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου αποτελεί μονάδα του Β΄ Εργαστηρίου Ακτινολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Υπεύθυνος της μονάδας είναι ο καθηγητής Ευστάθιος Ευσταθόπουλος.

Στη μονάδα διενεργούνται εξετάσεις μέτρησης οστικής πυκνότητας οσφυϊκής μοίρας, ισχίων καθώς και αντιβραχίων.

Επιπροσθέτως η μονάδα διαθέτει πρωτόκολλο TBS για τη μέτρηση οστικής πυκνότητας σπογγώδους οστού της οσφυϊκής μοίρα σπονδυλικής στήλης.

Στο μηχάνημά (hologic horizon), μπορεί να πραγματοποιηθεί επιπλέον και εξέταση λιπομέτρησης (total body scan).

Οι εξετάσεις διενεργούνται ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ, μόνο με την προσκόμιση του παραπεμπτικού και μηδενική συμμετοχή
Η μονάδα λειτουργεί καθημερινά με προγραμματισμένα ραντεβού

Η Μονάδα Οστικής Πυκνότητας του Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου αποτελεί μονάδα του Β΄ Εργαστηρίου Ακτινολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Υπεύθυνος της μονάδας είναι ο καθηγητής Ευστάθιος Ευσταθόπουλος.

Στη μονάδα διενεργούνται εξετάσεις μέτρησης οστικής πυκνότητας οσφυϊκής μοίρας, ισχίων καθώς και αντιβραχίων.

Επιπροσθέτως η μονάδα διαθέτει πρωτόκολλο TBS για τη μέτρηση οστικής πυκνότητας σπογγώδους οστού της οσφυϊκής μοίρα σπονδυλικής στήλης.

Στο μηχάνημά (hologic horizon), μπορεί να πραγματοποιηθεί επιπλέον και εξέταση λιπομέτρησης (total body scan).

Οι εξετάσεις διενεργούνται ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ, μόνο με την προσκόμιση του παραπεμπτικού και μηδενική συμμετοχή
Η μονάδα λειτουργεί καθημερινά με προγραμματισμένα ραντεβού

Η Μονάδα με στοιχεία:

1. Διενεργούνται εξετάσεις μέτρησης οστικής πυκνότητας.

2. Χρήση σύγχρονου μηχανήματος hologic horizon.

3. Εξετάσεις διενεργούνται δωρεάν με παραπεμπτικό.

4. Λειτουργεί καθημερινά με προγραμματισμένα ραντεβού.