Μονάδα Εργαστηριακής και Διαγνωστικής Ιατρικής Βιοπαθολογίας

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Αθανάσιος Τσακρής

Η Μονάδα Εργαστηριακής και Διαγνωστικής Ιατρικής Βιοπαθολογίας του Ευγενιδείου Θεραπεύτηρίου αποτελεί μονάδα του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής Του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κατατάσσεται στις πλέον άρτιες και σύγχρονες διαγνωστικές μονάδες. Λειτουργεί σε 24ωρη βάση, ανταποκρινόμενη στις διαγνωστικές ανάγκες των κλινικών και των εξωτερικών ασθενών του Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου.

Καλύπτει όλο το φάσμα των εξετάσεων της Ιατρικής Βιοπαθολογίας και Εργαστηριακής Ιατρικής (Μικροβιολογία, Αιματολογία, Βιοχημεία, Ανοσολογία). Στελεχώνεται από άρτια εκπαιδευμένο ιατρικό και τεχνολογικό προσωπικό, με πολυετή εμπειρία και υψηλό αίσθημα ευθύνης.

Είναι εξοπλισμένη με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και αυτόματους αναλυτές υψηλών προδιαγραφών, που βελτιώνουν την ποιότητα των εξετάσεων και μειώνουν το χρόνο διεκπεραίωσής τους.

Έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει περισσότερες από 3.000 εξετάσεις ημερησίως, ενώ, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καλύπτει και μια σειρά εξειδικευμένων εξετάσεων.

Η αξιοπιστία όλων των αποτελεσμάτων διασφαλίζεται με την αυστηρή τήρηση των πρωτοκόλλων και των μεθόδων αναφοράς, καθώς και με συνεχή εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο ποιότητας, σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

Απόλυτη προτεραιότητα της Μονάδας Ιατρικής Βιοπαθολογίας είναι η ασφάλεια των ασθενών και η προαγωγή της δημόσιας υγείας. Παράλληλα, στοχεύει στην παραγωγή πρωτότυπης επιστημονικής γνώσης και στην εκπαίδευση σε θέματα που άπτονται της Ιατρικής Βιοπαθολογίας και της Μικροβιολογίας, επιδεικνύοντας πλούσιο ερευνητικό έργο.

Η Μονάδα Εργαστηριακής και Διαγνωστικής Ιατρικής Βιοπαθολογίας του Ευγενιδείου Θεραπεύτηρίου αποτελεί μονάδα του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής Του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κατατάσσεται στις πλέον άρτιες και σύγχρονες διαγνωστικές μονάδες. Λειτουργεί σε 24ωρη βάση, ανταποκρινόμενη στις διαγνωστικές ανάγκες των κλινικών και των εξωτερικών ασθενών του Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου.

Καλύπτει όλο το φάσμα των εξετάσεων της Ιατρικής Βιοπαθολογίας και Εργαστηριακής Ιατρικής (Μικροβιολογία, Αιματολογία, Βιοχημεία, Ανοσολογία). Στελεχώνεται από άρτια εκπαιδευμένο ιατρικό και τεχνολογικό προσωπικό, με πολυετή εμπειρία και υψηλό αίσθημα ευθύνης.

Είναι εξοπλισμένη με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και αυτόματους αναλυτές υψηλών προδιαγραφών, που βελτιώνουν την ποιότητα των εξετάσεων και μειώνουν το χρόνο διεκπεραίωσής τους.

Έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει περισσότερες από 3.000 εξετάσεις ημερησίως, ενώ, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καλύπτει και μια σειρά εξειδικευμένων εξετάσεων.

Η αξιοπιστία όλων των αποτελεσμάτων διασφαλίζεται με την αυστηρή τήρηση των πρωτοκόλλων και των μεθόδων αναφοράς, καθώς και με συνεχή εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο ποιότητας, σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

Απόλυτη προτεραιότητα της Μονάδας Ιατρικής Βιοπαθολογίας είναι η ασφάλεια των ασθενών και η προαγωγή της δημόσιας υγείας. Παράλληλα, στοχεύει στην παραγωγή πρωτότυπης επιστημονικής γνώσης και στην εκπαίδευση σε θέματα που άπτονται της Ιατρικής Βιοπαθολογίας και της Μικροβιολογίας, επιδεικνύοντας πλούσιο ερευνητικό έργο.

Η Μονάδα με στοιχεία:

1. Καλύπτει όλο το φάσμα ιατρικών βιοπαθολογικών εξετάσεων.

2. Στελεχώνεται από έμπειρο ιατρικό και τεχνολογικό προσωπικό.

3. Εξοπλισμένη με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας.

4. Πραγματοποιεί πάνω από 3.000 εξετάσεις ημερησίως.