Κλείσε Ραντεβού

Κλείστε Ραντεβού μέσω τηλεφώνου

Τηλεφωνικό κέντρο

210 720 8100

Απευθείας στοιχεία επικοινωνίας

Διαγνωστικός Τομέας

210 7208299 – 237 (Μικροβιολογικό),
210 7208292 (Ακτινολογικό)

eygenideio.micro.lab@gmail.com

Παθολογικός Τομέας

210 7208172 – 189

pathologiko@eugenideio.uoa.gr

Χειρουργικός Τομέας

210 7208172 – 189

surgery@eugenideio.uoa.gr