Διαγνωστικός Τομέας

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Congue pulvinar vel et dui nulla.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Viverra euismod sed pulvinar bibendum sapien. Sit semper volutpat accumsan lectus elementum tellus congue dolor. Ipsum cum at mauris integer sed.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Dictum id amet fringilla massa neque. Tortor quis sociis nisl ultrices pulvinar purus. Turpis praesent at ultrices lectus pharetra aenean ornare vestibulum nulla. Nibh sit eros sit scelerisque potenti a. Tempus eleifend sed arcu turpis nibh sit scelerisque placerat sodales. Id ornare at auctor ut. Mauris amet mattis diam posuere at nisi augue. Ultrices vestibulum malesuada at nibh. Ipsum pellentesque aliquam volutpat leo sed tellus.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Dictum id amet fringilla massa neque. Tortor quis sociis nisl ultrices pulvinar purus. Turpis praesent at ultrices lectus pharetra aenean ornare vestibulum nulla. Nibh sit eros sit scelerisque potenti a. Tempus eleifend sed arcu turpis nibh sit scelerisque placerat sodales. Id ornare at auctor ut. Mauris amet mattis diam posuere at nisi augue. Ultrices vestibulum malesuada at nibh. Ipsum pellentesque aliquam volutpat leo sed tellus.

Στο Διαγνωστικό Τομέα περιλαμβάνονται τα τμήματα: Βιοπαθολογικό Εργαστήριο, Αιματολογικό Εργαστήριο, Ανοσολογικό Εργαστήριο, Αξονικός Τομογράφος, Ειδικό Μηχάνημα Αγγειογραφίας, Ακτινολογικό, Υπέρηχοι Σώματος, Καρδιολογικός Υπέρηχος, Ψηφιακός μαστογράφος και Ενδοσκοπήσεις.