Ε΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ε.Κ.Π.Α.

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Διευθυντής – Καθηγητής Χειρουργικής Ευάγγελος Η. Μενενάκος

Η Ε΄ Χειρουργική Κλινική της Ιατρικής Σχολής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), ιδρύθηκε το 1993 (Π.Δ.190/1993 (Α΄ 70)). Περιλαμβάνει εκτός της κύριας Κλινικής τις ειδικές μονάδες: Α) Μονάδα Χειρουργικής Νοσογόνου Παχυσαρκίας και Μεταβολικής Χειρουργικής Β) Μονάδα Χειρουργικής Ογκολογίας και Γ) Μονάδα Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων.

Στην Ε’ Χειρουργική Κλινική του Ε.Κ.Π.Α. διακινείται ο μεγαλύτερος αριθμός ασθενών με νοσογόνο παχυσαρκία στην Ελλάδα. Είναι διεθνές κέντρο εκπαίδευσης στη Βαριατρική Χειρουργική , όπου εφαρμόζονται οι πλέον σύγχρονες Χειρουργικές τεχνικές. Ο Διευθυντής της Κλινικής Καθηγητής Ευάγγελος Η. Μενενάκος έχει δημοσιεύσει πληθώρα ιατρικών μελετών συναφών με την βαριατρική χειρουργική στον διεθνή ιατρικό τύπο. Στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο εκπονούνται μελέτες μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου.

Το εκπαιδευτικό έργο της Κλινικής περιλαμβάνει την εκπαίδευση των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η εκπαίδευση των φοιτητών επιτελείται από το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό της Κλινικής με την συνδρομή άλλων Πανεπιστημιακών Κλινικών. Η εκπαίδευση των είναι θεωρητική και πρακτική σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών της Ιατρική Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο πλαίσιο της Ε’ Χειρουργικής Κλινικής ως μάθημα διδάσκεται: «Χειρουργική Σημειολογία και Παθολογία» για τους φοιτητές του ΕΚΠΑ. Παράλληλα με την εκπαίδευση, οι φοιτητές παρακολουθούν τις ποικίλες επιστημονικές δραστηριότητες της Κλινικής και των Μονάδων αυτής.

• Το ερευνητικό έργο περιλαμβάνει την διεξαγωγή κλινικών κυρίως ερευνητικών προγραμμάτων με σκοπό την μελέτη της παθοφυσιολογίας των χειρουργικών παθήσεων και την αναζήτηση νέων τεχνικών και θεραπευτικών μεθόδων.

• Το Κλινικό έργο περιλαμβάνει την περίθαλψη των ασθενών που νοσηλεύονται ή παρακολουθούνται στην Κλινική ή τις μονάδες της.

Η Ε΄ Χειρουργική Κλινική της Ιατρικής Σχολής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), ιδρύθηκε το 1993 (Π.Δ.190/1993 (Α΄ 70)). Περιλαμβάνει εκτός της κύριας Κλινικής τις ειδικές μονάδες: Α) Μονάδα Χειρουργικής Νοσογόνου Παχυσαρκίας και Μεταβολικής Χειρουργικής Β) Μονάδα Χειρουργικής Ογκολογίας και Γ) Μονάδα Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων.

Στην Ε’ Χειρουργική Κλινική του Ε.Κ.Π.Α. διακινείται ο μεγαλύτερος αριθμός ασθενών με νοσογόνο παχυσαρκία στην Ελλάδα. Είναι διεθνές κέντρο εκπαίδευσης στη Βαριατρική Χειρουργική , όπου εφαρμόζονται οι πλέον σύγχρονες Χειρουργικές τεχνικές. Ο Διευθυντής της Κλινικής Καθηγητής Ευάγγελος Η. Μενενάκος έχει δημοσιεύσει πληθώρα ιατρικών μελετών συναφών με την βαριατρική χειρουργική στον διεθνή ιατρικό τύπο. Στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο εκπονούνται μελέτες μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου.

Το εκπαιδευτικό έργο της Κλινικής περιλαμβάνει την εκπαίδευση των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η εκπαίδευση των φοιτητών επιτελείται από το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό της Κλινικής με την συνδρομή άλλων Πανεπιστημιακών Κλινικών. Η εκπαίδευση των είναι θεωρητική και πρακτική σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών της Ιατρική Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο πλαίσιο της Ε’ Χειρουργικής Κλινικής ως μάθημα διδάσκεται: «Χειρουργική Σημειολογία και Παθολογία» για τους φοιτητές του ΕΚΠΑ. Παράλληλα με την εκπαίδευση, οι φοιτητές παρακολουθούν τις ποικίλες επιστημονικές δραστηριότητες της Κλινικής και των Μονάδων αυτής.

• Το ερευνητικό έργο περιλαμβάνει την διεξαγωγή κλινικών κυρίως ερευνητικών προγραμμάτων με σκοπό την μελέτη της παθοφυσιολογίας των χειρουργικών παθήσεων και την αναζήτηση νέων τεχνικών και θεραπευτικών μεθόδων.

• Το Κλινικό έργο περιλαμβάνει την περίθαλψη των ασθενών που νοσηλεύονται ή παρακολουθούνται στην Κλινική ή τις μονάδες της.